Myynnin tehokkuus ja myyntitiimien toimivuus (2007-2010). Melkior Oy toteutti yhdessä Walk the Talk Oy:n kanssa pankin myyntitiimien analyysin, jossa tarkasteltiin tiimien toimivuutta ja myyntituloksia sekä kartoitettiin organisaation toimintaan liittyviä riskejä. Tulokset osoittivat vahvan yhteyden esimiestyön, tiimien toimivuuden ja tiimien aikaansaamien tuloksen välillä. Selvityksen tulosten perusteella pankki käynnisti toimenpiteitä suorituksen parantamiseksi ja riskien ehkäisemiseksi. Juha Eskelinen ja Helsingin OP jatkoivat yhteistyötä toteuttamalla pankin konttorien myyntityön tehokkuusanalyysin vuosina 2007 – 2010. Työn tuloksia on hyödynnetty muun tiedon ohella uusien konttorien perustamista ja konttoriverkoston uudistamista koskevissa päätöksissä. Työ johti väitöskirjaan.