TE-toimistojen henkilöstösuunnittelu (2014). Julkisissa työ- ja elinkeinopalveluissa toteutettiin vuoden 2013 alussa palvelu-uudistus. Palvelut työantajille ja työnhakijoille tarjotaan monikanavaisesti viidentoista alueellisen TE-toimiston kautta. Uudistuksella on ollut suuria vaikutuksia henkilöstön osaamistarpeisiin. Syksyllä 2013 uudet TE-toimistot laativat ensimmäistä kertaa yhtenäisillä periaatteilla pitkän aikavälin suunnitelman henkilöstön määrästä ja laadusta. TE-toimistojen voimavaroja koordinoiva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyysi Melkior Oy:tä arvioimaan laadullisen henkilöstösuunnittelun toimivuutta TE-toimistojen johtamista tukevana työvälineenä. Arvioinnin tuloksena Melkior tuotti palautteen jokaiselle toimistolle siitä, kuinka kukin voisi kehittää henkilöstövoimavarojensa suunnitteluaan seuraavalla suunnittelukierroksella. TEM:lle laadittiin ehdotus henkilöstösuunnittelun prosessin ja työvälineiden yhteiseksi kehittämiseksi. Ehdotuksen pohjalta TEM on kytkenyt henkilöstösuunnittelun vahvemmin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankeisiin.