Liikennehallinnon virastouudistuksen muutosprosessia tukeva henkilöstöpalaute (2008-2012). Vuonna 2008 käynnistyi muutosprosessi, jossa kuusi liikennealan virastoa yhdistettiin kahdeksi uudeksi virastoksi – Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksi. Johto ja henkilöstö ovat sopineet yhdeksi henkilöstön vaikutuskanavaksi henkilöstökyselyt, joiden kautta henkilöstö on voinut tuoda esiin näkemyksensä ja johto on saanut tietoa onnistumisestaan uudistuksen toteutuksessa. Ensimmäinen kysely tehtiin, kun virastouudistuksen valmistelu käynnistyi 2008 ja toistaiseksi viimeisin vuonna 2012 eli noin kaksi vuotta uusien virastojen käynnistämisen jälkeen. Virastouudistuksen henkilöstökyselyjen toteuttajana on ollut Melkior Oy ja Human Focus Oy yhteistyössä virastojen johdon ja henkilöstön edustajien kanssa.