Referenssi: Liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Referenssi: Liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikennehallinnon virastouudistuksen muutosprosessia tukeva henkilöstöpalaute (2008-2012). Vuonna 2008 käynnistyi muutosprosessi, jossa kuusi liikennealan virastoa yhdistettiin kahdeksi uudeksi virastoksi – Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksi. Johto ja henkilöstö ovat sopineet yhdeksi henkilöstön vaikutuskanavaksi henkilöstökyselyt, joiden kautta henkilöstö on voinut tuoda esiin näkemyksensä ja johto on saanut tietoa onnistumisestaan uudistuksen toteutuksessa. Ensimmäinen kysely tehtiin, kun virastouudistuksen valmistelu…

Referenssi: Helsingin OP Pankki

Referenssi: Helsingin OP Pankki

Myynnin tehokkuus ja myyntitiimien toimivuus (2007-2010). Melkior Oy toteutti yhdessä Walk the Talk Oy:n kanssa pankin myyntitiimien analyysin, jossa tarkasteltiin tiimien toimivuutta ja myyntituloksia sekä kartoitettiin organisaation toimintaan liittyviä riskejä. Tulokset osoittivat vahvan yhteyden esimiestyön, tiimien toimivuuden ja tiimien aikaansaamien tuloksen välillä. Selvityksen tulosten perusteella pankki käynnisti toimenpiteitä suorituksen parantamiseksi ja riskien ehkäisemiseksi. Juha Eskelinen…

Referenssi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Referenssi: Työ- ja elinkeinoministeriö

TE-toimistojen henkilöstösuunnittelu (2014). Julkisissa työ- ja elinkeinopalveluissa toteutettiin vuoden 2013 alussa palvelu-uudistus. Palvelut työantajille ja työnhakijoille tarjotaan monikanavaisesti viidentoista alueellisen TE-toimiston kautta. Uudistuksella on ollut suuria vaikutuksia henkilöstön osaamistarpeisiin. Syksyllä 2013 uudet TE-toimistot laativat ensimmäistä kertaa yhtenäisillä periaatteilla pitkän aikavälin suunnitelman henkilöstön määrästä ja laadusta. TE-toimistojen voimavaroja koordinoiva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyysi Melkior Oy:tä…